ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนนำผู้ปกครองมามอบตัวด้วย พร้อมทั้งส่งเอกสารสมัครที่ยังขาด เวลา 8.30 - 12.00 น วันที่ 16 พ.ค. 2560 นี้ ณ หอประชุมนิวัทธนุสรณ์